Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

 

Letní dílna pantomimy a pohybového divadla

 9. - 13. července 2019

prostory MĚSTSKÉho DIVADLa V KOLÍNĚ

LEKTOŘI

Robert Nižník, Martin Sochor, Josef Tichý a Radim Vizváry

CÍL

Seznámení se s různými metodami práce pantomimy a pohybového divadla s důrazem na tréninkovou část a jevištní praxi.

4+1

Během čtyř dní každý den jeden lektor a jeho metoda. Dopoledne praxe, odpoledne teorie a seminář o výrazné osobnosti z oboru (včetně videoukázek). Jako bonus (po dohodě s lektorem) konzultace na realizaci vlastní tvorby. Pátý den shrnutí a ukázky, konzultace výsledků práce.

Účastníci si hradí jízdné, stravné a účastnický poplatek 1000,- Kč/osoba. Pořadatelé hradí výuku, ubytování a provozní náklady.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

PŘIHLÁŠKA          9. - 13. 7. 2019  Kolín

Jméno, příjmení: ……………………………………

Rok narození:……………………….

Adresa bydliště: ……..………………………………

Tel.: ………………                      E-mail: …………………….

Působím jako:  student        autor/dramaturg          interpret          režisér   

Hodnotím se jako:       začátečník       pokročilý       zkušený        profesionál   

Pracuji v pohybových oborech ………… roků

Pracuji jako:  sólista       ve skupině

Budu potřebovat tlumočníka znakového jazyka?       ANO     NE

Přihlášky a dotazy na adrese: ecpn@ecpn.cz

Přihlášky do 5. července 2019

Vyrozumění o přijetí přihlášky, dostanete e-mailem obratem. 

Výuka bude probíhat v malé skupině, aby bylo všem umožněno maximální

pozornosti individuálnímu přístupu při výuce. Letní dílna DIVADLO V POHYBU

nabízí jedinečné setkání s významnými osobnostmi pantomimy a pohybového divadla.

 

Telefon: 603 450 739                mail: ecpn@ecpn.cz